Service charge list

Đối với người gửi: Tùy vào số tiền gửi, nước gửi. Vui lòng liên hệ Hotline 028 6685 3317 hoặc email info@payway.vn để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn cụ thể. (biểu phí mang tính tham khảo, vì đối tác của Pay Way luôn có chương trình hấp dẫn cho quý khách hàng của mình theo từng thời gian cụ thể.) 

Đối với người nhận: Chúng tôi không thu bất kỳ phí nào từ người nhận. Ngoài các trường hợp có yêu cầu đặc biệt

Post News

OUR PARTNERS

Chat
1