Post News

19-10-2020

Trăn trở cơ chế thử nghiệm Fintech

Cần thiết… Theo NHNN, hiện không có căn cứ pháp lý để điều chỉnh đối với hoạt động của đa phần các công ty Fintech, trong khi đó hoạt động của ...

More
24-08-2020

Meet your Match Vietnam

Initiative KK Fund, a Singapore-Headquartered venture capital fund investing in seed stage internet and mobile startups across South East Asia, Hong Kong and Taiwan, supported by TFI Ventures, a st...

More

Post News

Chat
1