Privacy Policy

Tổng quan

Chính sách bảo mật này cùng các điều khoản sử dụng của chúng tôi sẽ giải thích cách sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập từ quý khách trong việc cung cấp hoặc đăng ký cho việc sử dụng dịch vụ Pay Express.

“Thông tin cá nhân” là thông tin nhận dạng cá nhân chẳng hạn như: tên, địa chỉ email, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, địa chỉ, thông tin kinh doanh và các thông tin tài khoản ngân hàng. “Thông tin cá nhân” không bao gồm ẩn danh hoặc dữ liệu tổng hợp không xác định người dùng cụ thể.

Pay Express và các chi nhánh, đại lý của Pay Express cam kết bảo vệ và tôn trọng sư riêng tư của khách hàng. Mục đích của Chính sách Bảo mật này là để mô tả:

·        Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và làm thế nào nó có thể sử dụng.

·        Việc sử dụng các tập tin cookie và công nghệ tương tự.

·        Làm thế nào và tại sạo chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba.

·        Quyền của khách hàng để truy cập, cập nhật và xóa thông tin cá nhân của quý khách.

·        Các biện pháp an ninh, chúng tôi sử dụng để bảo vệ và ngăn chặn mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân

·        Pay Express sẽ lưu giữ các thông tin cá nhân của khách hàng.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

A.    Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản Pay Express trên www.thanhtoanhoadon.vn hoặc cung cấp trực tiếp cho các nhân viên giao dịch của chúng tôi tại các đại lý Pay Express để sử dụng dịch vụ Pay Express hoặc sử dụng các dịch vụ khác của Pay Express. Điều này bao gồm:

·        Thông tin liên hệ như: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, quốc tịch.

·        Thông tin tài khoản Pay Express như: tên người dùng và mật khẩu.

·        Thông tin tài chính như: số tài khoản ngân hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng.

·        Thông tin xác minh như: hình ảnh trên giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, số chứng mình nhân hoặc hộ chiếu.

·        Xác minh thông tin cứ trú như: chi tiết hóa đơn tiện ích hoặc các thông tin tương tự.

Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin từ máy tính, điện thoại và thông tin duyệt web khi khách hàng truy cập vào www.thanhtoanhoadon.vn để sử dụng các dịch vụ của Pay Express. Thông tin này được tổng hợp để cung cấp các dữ liệu thống kê về hành động duyệt web của người dùng đối với websitewww.thanhtoanhoadon.vn của chúng tôi và thông tin này sẽ không nhận dạng cá nhân. Thông tin này bao gồm:

·        Thông tin máy tính hoặc thiết bị di động bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, quốc gia,…

·        Trang web khác sử dụng thông tin và giới thiệu dịch của Pay Express.

B.     Sử dụng cookie và công nghệ tương tự

Khi bạn truy cập Thanhtoanhoadon.vn, chúng tôi (hoặc bên thứ ba được thuê để theo dõi hoặc thống kê hoạt động của website) sẽ đặt một số File dữ liệu nhỏ gọi là Cookies lên đĩa cứng hoặc bộ nhớ máy tính của bạn. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng, ví dụ như: lưu Email của bạn trong trang đăng nhập để bạn không phải nhập lại v.v… Chúng tôi sẽ mã hóa các File Cookies để bảo mật, bạn có thể cấm Cookies trên trình duyệt của mình nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng Thanhtoanhoadon.vn của bạn.

C.    Lưu giữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của các bạn khi đã đăng ký và sử dụng dịch vụ Pay Express để thực hiện mục đích được mô tả trong chính sách này, chịu trách nhiệm pháp lý và quy định riêng của Pay Express phù hợp với các nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân trong ít nhất năm năm khi giao dịch của bạn được thực hiện hoàn tất hoặc tài khoản của bạn được đóng lại.

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại Việt Nam. Chúng tôi bảo vệ những thông tin này bằng nhiều phương tiện bảo vệ vật lý (ví dụ: kiểm soát ra vào tòa nhà có chứa máy chủ), điện tử (ví dụ: tường lửa, mã hóa dữ liệu) và quy trình làm việc của đội ngũ nhân viên vận hành.

D.    Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

·        Xử lý các giao dịch dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn chỉ với mục đích mà nó đã được cung cấp cho chúng tôi.

·        Xác minh danh tính của khách hàng phù hợp với luật phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 cùng các Nghị định và Thông tư được ban hành bởi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các chính sách chống rửa tiền của công ty, cũng như đáp ứng nhu cầu thực thi pháp luật khác như mô tả đầy đủ hơn trong quy định chống rửa tiền của chúng tôi.

·        Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng quy định “Phòng chống rửa tiền”

·        Đo đạc, tùy biến & cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website.

·        Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại.

·        So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.

Chúng tôi không thực hiện hành vi theo dõi hoạt động của khách hàng trên trang web của chúng tôi hoặc trên các trang web khác nhau và cũng không cho phép bên thứ ba thu thập dữ liệu thông qua các dịch vụ của chúng tôi.

E.     Cung cấp thông tin cho các Cơ quan pháp lý

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với việc thực thi pháp luật, các cơ quan tổ chức Chính phủ hoặc các cơ quan pháp lý có thẩm quyền khi:

·        Có lệnh của cơ quan tòa án hoặc liên quan đến các thủ tục pháp lý khác.

·        Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc mất mát tài chính của bạn.

·        Tiết lộ đó là cần thiết để báo cáo giao dịch nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp theo luật và quy định chống rửa tiền.

·        Tiết lộ đó là cần thiết để điều tra hành vi vi phạm chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc điều khoản sử dụng của chúng tôi.

F.     Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Trong xử lý các giao dịch chuyển tiền của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người hỗ trợ chúng tôi xử lý giao dịch của bạn nhanh chóng hơn. Thông tin của bạn sẽ không được bán, trao đổi, hoặc chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ để cung cấp dịch vụ Pay Express hoặc theo yêu cầu của pháp luật (theo khoản E của chính sách này). Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi là bạn đã chấp nhận điều khoản sử dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong chính sách này.

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Pay Express được hợp đồng ràng buộc để bảo vệ và sử dụng thông tin đó chỉ cho các mục đích mà nó đã được tiết lộ, ngoại trừ trường hợp có quy định khác hoặc pháp luật cho phép.

G.    Bảo vệ thông tin

Chúng tôi sử dụng một loạt các biện pháp an ninh để đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của bạn và để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, trộm cắp, truy cập trái phép, sử dụng sai, thay đổi hay hủy diệt. Các biện pháp an ninh bao gồm, nhưng không giới hạn:

·        Mật khẩu bảo vệ thư mục và cơ sở dữ liệu

·        Sử dụng sockets layered (SSL) để đảm bảo rằng thông tin của bạn được hoàn toàn mã hóa và gửi qua mạng internet một cách an toàn.

Tất cả các thông tin nhạy cảm như: thông tin tín dụng tài chính sẽ được chuyển qua công nghệ SSL để mã hóa trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chỉ những nhân viên Pay Express được ủy quyền mới có thể truy cập thông tin cá nhân của bạn cùng các nhân viên được yêu cầu để xử lý thông tin giao dịch của bạn. Các biện pháp an ninh sẽ được chúng tôi xem xét thường xuyên và cập nhật mới để bảo vệ thông tin của bạn một cách tốt nhất.

H.    Cập nhật chính sách

Chính sách này có thể được điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật hoặc bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, tuy theo quyết định của Pay Express. Khi chúng tôi thực hiện những thay đổi chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả người dùng trên website chúng tôi.

Post News

OUR PARTNERS

Chat
1